Kaybolan Mesleklerimizi inceleyin...

Geleceğin popüler mesleklerini inceleyin...

Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için ...

Mesleki Eğitim Kurslarına Katılacak Olanlardan İstenilecek Şartlar...

ANADOLU MESLEK PROGRAMI 9 UNCU SINIFA YEREL YERLEŞTİRME İLE KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİN ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

ÖĞRENCİLERE MESLEK ALANLARININ TANITIMI

Eğitim-Öğretim yılının başladığı ilk iki hafta içinde öğrencilere meslek derslerine denk gelen ders saatlerinde meslek alanları tanıtımları yapılacaktır. Okul yönetimince belirlenecek program dahilinde meslek alanları ve mesleki eğitim merkezi programları hakkında öğrenciler bilgilendirilecek, okulda bulunan atölyeler, kullanılan makine ve teçhizatlar, yapılan üretim ve çalışma alanları anlatılacak, imkanlar el verdiği ölçüde öğrencilere meslek alanları ile ilgili küçük uygulamalar yaptırılacak, öğrencilerin meslekleri ve kendilerini tanımalarında yardımcı olacak rehberlik programları uygulanacaktır. Tanıtım ve rehberlik süreçlerinde ilgili internet sayfalarından da yararlanılacaktır. Atölyelerde yapılacak çalışmalardan önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilerek öğrencilerin atölyede bulunduğu sırada her türlü güvenlik önlemi alınarak uymaları sağlanacaktır. Bu çalışmalarda okulunun tüm atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile rehberlik öğretmenlerine görev verilecektir.

AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ ŞARTLARI

AMP meslek alanlarını seçecek öğrenciler, kendi okulları dışındaki diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebilir. Ancak, yerleştirme işlemi yapılırken kendi okulundaki öğrencilere öncelik verilir. Boş kontenjan kalması durumunda diğer okullardan tercihte bulunan öğrencilerin yerleştirmesi yapılır.
Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla Anadolu meslek programında bu işyerindeki meslekle ilgili alana doğrudan kayıt edilirler.

KONTENJAN BELİRLEME İŞLEMLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Bakanlıkça alan/dal açma onayı bulunan AMP’nin 9 uncu sınıf seviyesinde meslek alanlarına alınacak öğrenci sayıları; sektörün ihtiyacı, çalışma ve kapasite durumu, okulun fiziki şartları, öğretmen sayısı, 9 uncu sınıfa yerel yerleştirme ile yeni kayıt olmuş ve sınıf tekrarı yapan öğrenciler ile başka okullardan tercih yapacak öğrencilerin de olabileceği dikkate alınarak Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında belirlenecektir.
Yeni kayıt olan öğrenciler ve sınıf tekrar eden öğrenciler dahil edildikten sonra varsa kalan kontenjan, alanlar bazında dağıtılarak okul dışarıdan gelebilecek öğrenciler için kullanılacaktır. e-Okul’da AMP meslek alanlarına; 9 uncu sınıfa yeni kayıt olmuş ve sınıf tekrarı öğrencilerin toplam sayısından az olmamak üzere alanlar bazında kontenjan tanımlanacaktır.

TERCİH İŞLEMLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Bakanlıkça alan/dal açma onayı bulunan AMP’nin 9 uncu sınıf seviyesinde meslek alanlarına alınacak öğrenci sayıları; sektörün ihtiyacı, çalışma ve kapasite durumu, okulun fiziki şartları, öğretmen sayısı, 9 uncu sınıfa yerel yerleştirme ile yeni kayıt olmuş ve sınıf tekrarı yapan öğrenciler ile başka okullardan tercih yapacak öğrencilerin de olabileceği dikkate alınarak Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında belirlenecektir.
Yeni kayıt olan öğrenciler ve sınıf tekrar eden öğrenciler dahil edildikten sonra varsa kalan kontenjan, alanlar bazında dağıtılarak okul dışarıdan gelebilecek öğrenciler için kullanılacaktır. e-Okul’da AMP meslek alanlarına; 9 uncu sınıfa yeni kayıt olmuş ve sınıf tekrarı öğrencilerin toplam sayısından az olmamak üzere alanlar bazında kontenjan tanımlanacaktır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin yerleştirme işlemleri, OBP ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır. OBP’ nin eşitliği hâlinde sırasıyla, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de OBP ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir. Merkezi sistem ile Denizcilik alanına ön yerleştirmesi yapıldığı halde Çalışma Takviminde belirtilen tarihe kadar “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu alamayan öğrenciler 9 uncu sınıfı okuduğu okulun bulunduğu İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından OBP’sine uygun bir alana yerleştirilecektir. Denizcilik alanında boş kontenjan bulunması halinde “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” almak kaydıyla diğer okul ve alanlardan 9 uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar OBP üstünlüğü dikkate alınarak Yönetmelik hükümlerine göre alan değişikliği yoluyla nakil ve geçiş yapılabilir. Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 9 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar alan değiştirerek de geçiş yapabilirler.
Okulunda bulunan alan sayısından daha az sayıda tercihte bulunan öğrencilerin yerleşememe ihtimali vardır. Bu durumda olan öğrencilerin alanları okul yönetimince boş kontenjanlara göre belirleneceğinden tercih sayınının fazla olması adayın lehinedir.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI
AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçları Çalışma Takviminde yazan tarihte ilan edilecektir. Sonuçlar, https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.

AMP DENİZCİLİK ALANINA GEÇİŞ ŞARTI

Denizcilik alanını tercih ederek ön yerleştirilmesi yapılan öğrenciler;
Genel başvuru şartlarının yanında “Gemiadamları Sağlık Yönergesi” ile belirlenen denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığı, denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunu belirten “Gemiadımı Olur Sağlık Raporu”nun, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri adresinde yer alan Gemiadamlarının Genel ve Periyodik Sağlık İşlemini Yapmaya Yetkili Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları” başlığı altında bulunan yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alması gerekmektedir.

MESLEKİ REHBERLİK, KARİYER PLANLAMA, MESLEK ALANLARI HAKKINDA BİLGİLER

Bakanlığımızca hazırlanan «Mesleğim Hayatım» adı ile https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanan mesleki rehberlik, kariyer planlama, meslek alanları, mesleğin özellikleri, iş olanaklarını, yerleşilebilecek yükseköğretim programları ile meslek alanları hakkında pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Meslek alanları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için http://www.alantercihleri.com/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sayfada meslek alanları hakkında bölüm öğrencisi, bölüm öğretmeni ve eğitim danışmanının görüşleri ile meslek alanlarının bulunduğu okul/kurumlara ait bilgiler de yer almaktadır.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında 9. sınıfta öğrenim gören alan tercihi yapacak öğrenciler ile mesleki eğitim merkezlerinde meslek eğitimine başlayacak çırak öğrencilere test bataryası kullanılarak ilgi, istidat ve kabiliyetlerini belirlemek ve kendileri için uygun meslek alanlarına veya okullara yönelmeleri ve yerleştirilmeleri için öneride bulunmak, mesleki rehberlik hizmetlerinin etkinli- ğini artırarak bireylerin iş yaşamına hazırlanmasına destek olmak suretiyle eğitim-istihdam ilişkisinin kurulması ve bu sayede ülke kalkınması için gerekli olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile İŞKUR işbirliğinde ve Hacettepe Üniversitesi’nin desteğiyle "Mesleki Eğilim Çalışmaları" ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

Bilişim teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojileri, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Grafik ve Fotoğraf, Büro Yönetimi ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında normlar belirlenmiştir. Pilot olarak 2 ayrı okuldaki 9. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır.

Adalet, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, uçak bakım, biyomedikal cihaz teknolojileri alanlarına yöneliknorm belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Uçak Bakım Alanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Adalet Alanlarının muhtelif dallarında test bataryaları uygulanmıştır.

SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ MESLEKİ EĞİTİME GÜÇ VERİYOR

BECERİLERİN BELİRLENMESİ, MESLEKİ REHBERLİK, ALAN SEÇİMİ VE GEÇİŞ İŞLEMLERİ

Mesleki ve teknik eğitimde sektör işbirliğini güçlendirmek, kaliteyi artırmak, eğitim alt yapısını güçlendirmek, öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve staj imkânlarını artırmak, mezunların istihdamını kolaylaştırmak, öğretmenlerin ve sektörde çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve öğrencilere burs sağlamak amacıyla 143 kurum ve kuruluşla 133 işbirliği protokolü yürütülüyor.

MEB VE TOBB 81 İLDE 81 MESLEK LİSESİNDE İŞBİRLİĞİ YAPILDI

Protokol kapsamındaki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim süreçleri yabancı dil ağırlıklı yürütülüyor, AR-GE ve tasarım beceri atölyeleri kuruluyor ve başarılı öğrencilere burs imkânı sağlanıyor. TOBB ETÜ uzmanları meslek derslerini koordine ederek, öğrencilere TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye firma ve işletmelerde işbaşı eğitimleri verilmesi sağlanıyor ve mezunların TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara üye firma ve işletmelerde istihdamı destekleniyor. Protokol kapsamında belirlenen, TOBB, Oda ve Borsalar tarafından desteklenen motorlu araçlar teknolojisi alanından uçak bakım alanına birçok alanda eğitim veren 81 ildeki 81 okuldan 77’sinin kontenjanları tamamen doldu. Protokol kapsamındaki tüm programların ortalama doluluk oranının %98,61 olduğu belirlendi.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye'nin ortaöğretim alanında savunma sanayi sistemlerine yönelik ilk mesleki ve teknik Anadolu lisesi olan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ankara’da açıldı. Açılan okul bünyesinde İngilizce hazırlık sınıfıyla birlikte Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve bu alan altında Savunma Elektronik Sistemleri dalı ile birlikte Makine Teknolojisi Alanı ve bu alan altında Savunma Mekanik Sistemleri dalı açılmıştır. Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine merkezi sınav puanıyla yerleşen öğrencilerin en yüksek yüzdelik dilimi %0,46’dır.